Tiếng gà nơi biên giới

13:52 08/02/2018

Đêm về sáng gió sắc như dao cứa
Cái lạnh từ mỗi hốc đá bò ra
Bản lưng dốc nhà ai vừa nhóm lửa
Và xôn xao đây đó tiếng gà

Ý kiến bạn đọc