Tiếng chuông

08:23 07/03/2020

Tiếng chuông ấy
Đã ngân lên trong mây
Từ ngày ấy giờ ấy đã bao nhiêu năm?


Ý kiến bạn đọc