Thương đủ mấy nghìn năm

08:04 15/02/2020

Hôn em đi
Giữa muôn vàn nghịch lý
Đáo hạn tình tự thuở hồng hoang

Ý kiến bạn đọc