Thôi mình ạ - Hôm nay em ốm

07:49 20/03/2020

Thôi mình ạ
Hôm nay em ốm
Tiểu cầu còn dưới bốn mươi thôi
Dây truyền đan lằng nhằng, mệt lắm
Chẳng phân bua sai đúng được rồi

Ý kiến bạn đọc