Thơ viết tặng mẹ

08:49 05/05/2018

Mẹ ơi! Tóc mẹ lại bạc thêm thì phải?
Vết chân chim trên mắt mẹ hằn hơn
Mà sao con vẫn còn vụng dại
Vấp ngã bao lần chẳng lớn khôn.

Ý kiến bạn đọc