Thơ dâng

11:57 16/01/2020

Mỗi năm xin một đôi lần
về quê thắp nén hương trầm dâng lên
khấu đầu lạy Cụ Tiên Điền 
độ trì thơ Việt sáng thêm mỗi ngày


Ý kiến bạn đọc