Thiên Cầm ngày trở lại

08:11 27/05/2017

Một chấm xanh
Một chấm biển tung lên
Tôi và gió và cát ngày trở lại
Quyện vào nhau làm một Thiên Cầm

Ý kiến bạn đọc