Thi sĩ

08:00 15/05/2016

mẹ ơi
từ bao lâu
dìm ngập cơn đau dài
khi mẹ còn trẻ và con còn quá nhỏ
nhà chúng ta chưa khi nào bình yên

Ý kiến bạn đọc