Thi nhân

08:35 07/02/2018

Một đời dại
Một đời khôn
Một đời nửa khôn nửa dại.

Ý kiến bạn đọc