Theo thu vào hạ

08:26 03/07/2020

Mơ chết vào thu cũng đỡ buồn
Màu trăng đắp liệm lụa trùm buông
Thiên hà chín nhánh còn vón cục
Kể chi thân già - bé cỏn con


Ý kiến bạn đọc