Theo ta...

14:10 05/02/2018

Đi qua ngang dọc đường rừng
Xước mặt vì mấy cành gai
Vẫn thấy ánh ỏi hoa vàng
Bên ta tươi màu theo mãi 

Ý kiến bạn đọc