Thay cho lời chào buổi sáng

16:15 15/01/2020

Một ngày mới tốt lành
Cho quê hương tôi và cho em!

Ý kiến bạn đọc