Tháng bảy rồi mình đừng hò hẹn

15:00 05/07/2018

Ơ kìa tháng bảy
Nắng xẻ làm đôi
Tình xẻ làm đôi
Hoa đời vụn vỡ.

Ý kiến bạn đọc