Tháng Ba về hội...

08:35 21/04/2017

Tháng Ba về với Hội này
Núi thiêng Nghĩa Lĩnh đông đầy cháu con
Leo cho đến tận đầu non
Chắp tay vái lạy trời tròn, đất vuông

Ý kiến bạn đọc