Thân thương ơi...

11:46 06/06/2019

Trở lại quê hương sau dằng dặc năm dài
Nhớ non Tản mây Đoài
Cuống quýt những ngày xa xứ
Có cốt nhục quây quần
Ấm miền ăn ở...

Ý kiến bạn đọc