“Tên cướp biển” hào hùng ở gành đá Lộ Diêu

08:29 21/09/2019

Tên cướp biển hào hùng của tôi ơi
Hải tặc Somalia hay Caribbean cũng chỉ cướp đi vàng đô la hoặc định mức chuộc con tin bằng tài khoản
Sao ngươi nỡ trấn lột của tôi tóc bạc da mồi
Cả vết hằn trong tim nếp nhăn trên trán

Tag thơ
Ý kiến bạn đọc