Tây Bắc mùa yêu thương

08:48 02/03/2018

Tây Bắc ơi ngày mai xa em
Tôi chợt thấy trong mắt em ngọn lửa
Trái tim em nhịp đập rộn ràng

Ý kiến bạn đọc