Tặng phẩm trong vườn

08:03 27/10/2017

Bỗng nhận ra mình trong tiếng chim
nhận ra mình trong nắng

Ý kiến bạn đọc