Tặng phẩm trong vườn

14:11 01/09/2017

Bỗng nhận ra mình trong tiếng chim
nhận ra mình trong nắng
mùa hạ về vội vã

Ý kiến bạn đọc