Ta về

08:38 26/08/2017

60 mới trở về làng.
Vẫn cây cầu gỗ vẫn hàng tre xanh
Vẫn bến nước vẫn sân đình
Nhưng đâu trai tráng chúng mình ngày xưa.

Ý kiến bạn đọc