TÔI

09:50 21/05/2020

Tôi đã gặp tôi
Đêm qua
Trong giấc mơ có thật.

Tag thơ Tôi
Ý kiến bạn đọc