Sông Lô chiều thu

08:02 27/11/2016

Tưởng nhớ người chiến sỹ ra đi không trở về.

Ý kiến bạn đọc