Sóng

08:49 13/06/2019

Ai rót ban mai vào tiếng chim tinh khiết
Ngỡ cuộc đời thanh sạch lắm anh ơi
Xa lắc tiếng chim gù vẳng lại
Chạm miền quê nặng nghĩa trong đời.


Tag Sóng thơ
Ý kiến bạn đọc