Kính tặng mẹ

Sơn Tây, nhớ mẹ

08:22 09/01/2020

Dạo chơi chợ Tết, chân không mỏi
Mẹ và tôi hoà với dòng người
Nghe đâu âm điệu như thân thuộc
Giọng Quốc Oai chen giữa nói cười.

Ý kiến bạn đọc