Soi Gương

08:05 16/01/2013

Bần thần
trước mảnh gương soi
Giếng sâu
ta để
tuột rơi
dây gầu

Ý kiến bạn đọc