Thân tặng nhà thơ Bằng Việt

Say ngắm “Hoa tường vi”

07:28 07/08/2018

Vẫn biết vũ trụ luôn xoay vần
Cái mới hôm nay là cái cũ ngày mai
Song, Bếp lửa bà nội anh nhóm nhen 
                                       suốt tám năm
Vẫn đượm lửa hồng trong thơ anh từ ấy!

Ý kiến bạn đọc