Rồi một ngày

09:17 13/12/2019

Rồi một ngày ta chẳng nhận ra nhau
Đời ồn ào như tằm đang ăn lá
Miếng trầu xưa, nay chỉ còn bã
Đỏ môi ơi! Tơi tả nơi nào.


Ý kiến bạn đọc