Quê chung

09:39 05/04/2018

Tháng Năm về nhà Bác
Lối vào ngát hương sen
Bờ tre lao xao gió
Lích rích chim chuyền cành

Ý kiến bạn đọc