Phố Hiến

16:38 25/06/2020

Phố Hiến đâu rồi Phố Hiến ơi
Mùa thu day dứt lá thu rơi
Để ta bảo lá thôi đừng khóc
Kiếp lá cũng như mọi kiếp người.

Ý kiến bạn đọc