Phiến khúc sang mùa

09:11 14/03/2020

Nghe như lòng đất trở mình
Hạt mầm bung vỡ ướm tình cho hoa

Ý kiến bạn đọc