Phác Thảo đàn bà

08:05 16/10/2016

Là nước
Đàn bà đẩy
con thuyền công danh đàn ông
sang bờ bên kia... khát vọng.

Ý kiến bạn đọc