Ở trạm quan sát khí tượng vùng cao

15:00 21/01/2010

Đo mây đo gió đỉnh trời
Mấy vuông nhà, mấy con người vào ra.

Ý kiến bạn đọc