Ở một khoảnh khắc khác

09:13 21/01/2020

Bỗng nhớ ánh mắt
Nỗi khát dâng tận đỉnh trời
Đùa cơn gió đi hoang
Lòng chơi vơi.


Ý kiến bạn đọc