Ở Paris Nhớ Hà Nội

08:45 04/05/2018

Lạ giữa Paris mà không bị lạc
Hình như Hà Nội đâu đây...

Ý kiến bạn đọc