Núc nác tháng ba

08:16 13/04/2018

Tháng ba sông Hồng nước trong
Đàn cá mòi ngược dòng tìm nơi đẻ trứng
Anh cùng em trên đê gió lộng
Rồng rắn về ăn tết trôi chay


Ý kiến bạn đọc