Nửa của anh

08:35 27/12/2018

Em một nửa bên mình mưa nắng
Giấc trở mùa anh luôn có em
Bấc ngắn dầu vơi mình em thắp sáng
Em dịu dàng xoa nỗi nhớ trong anh

Ý kiến bạn đọc