Kính tặng nhà thơ HTQ

Nỗi nhớ

08:28 15/03/2019

Đôi khi mưa tan vào nỗi nhớ
Về tháng Giêng gọi những ân tình
Em chạm khẽ màu mây tan vỡ
Giọt buồn rơi từ cõi lặng thinh.


Ý kiến bạn đọc