Nỗi nhớ

11:02 09/03/2018

Em nằm ôm bóng đêm
Nhớ về anh và khóc
Giọt nước mắt loang vào đêm đen
Mặn thêm nỗi nhớ…

Ý kiến bạn đọc