Nỗi đau

08:44 27/07/2019

Kính tặng các mẹ liệt sĩ
Kính dâng hương hồn các liệt sĩ vô danh.

Ý kiến bạn đọc