Những người không quen biết nhau

18:13 12/04/2018

Những người
không quen biết nhau
Cùng đến một lúc
cùng đau
một người

Ý kiến bạn đọc