Những người đàn bà trở về

08:03 09/10/2016

những người đàn bà trở về từ kiếp nào
trong nhân gian
trong vũ trụ
trong ánh sáng tình yêu
và khổ hạnh

Ý kiến bạn đọc