Những ngày tháng sáu

08:51 14/06/2019

Mây trôi nhớ lang thang
Bằng lăng tím cất chiều lên rất mỏng
Cất vào ta tiếng vọng ngày hè

Ý kiến bạn đọc