Nhớ quê

08:12 18/08/2011

Đã đi góc biển chân trời
Càng xa nỗi nhớ quê tôi càng dày

Ý kiến bạn đọc