Nhớ nước Nga

08:24 20/07/2017

Bao năm xa nước Nga
Vẫn nhớ hoài ngày đến
Viện Hàn lâm rộng mở
Tri thức xanh mái đầu

Ý kiến bạn đọc