Nhớ mẹ (II)

08:02 26/11/2016

Con dệt từng ngày... Mẹ đi xa
thành tấm áo mồ côi...
Cho con về... Ngày Xưa

Ý kiến bạn đọc