Nhớ Hàn Mặc Tử

08:54 13/04/2019

Đêm nằm trằn trọc mãi
Nghĩ đến ai thương ai
Phải chăng là số phận
Tiếc đời ông không dài!


Ý kiến bạn đọc