Người đàn bà vẽ

08:19 06/03/2020

Người đàn bà ngồi vẽ
Nét cọ phất vào đêm
Ấm nóng và dịu dàng
những mảng màu nhân gian


Ý kiến bạn đọc