Người đàn bà và những ước mơ

07:44 26/05/2018

Người đàn bà và những ước mơ xanh
Ngủ vùi trên ngọn cỏ
Hình như trời trở gió
Ngày giông...

Ý kiến bạn đọc