Nghe hát quan họ trên ao làng

09:15 05/03/2020

Ngày xuân
Quan họ em lên
Ao làng như thể thôi miên. Lạ kỳ!

Ý kiến bạn đọc