Ngày mới

08:08 15/05/2020

Sỏi đá hồi sinh
Từng luống mật
Tung tăng bước trẻ
Sáng đường làng!

Ý kiến bạn đọc